Psykologspesialist Terje Jøraas
Avtalespesialist, Helse Sør-Øst
Rammer
Tid:​​
En individualsamtale er berammet til ca. 50 minutter

Pris:
Egenandel, kr. 351,- pr. samtale, inntil frikortgrense (kr. 2.258,-). Deretter gratis inntil påfølgende kalenderår.

Avbestiling:
Frist: 48 timer.
Gebyr for avbestilling etter dette/ikke møtt: Kr. 500,-

Uteblivelse:
Ved uteblivelse tre ganger uten beskjed vil tilbud avvikles.