Psykologspesialist Terje Jøraas
Avtalespesialist, Helse Sør-Øst
Intro
​Her vil du finne informasjon om tjenester som tilbys av psykologspesialist Terje Jøraas

Jeg har refusjonsavtale med HELFO, hvilket innebærer at det må foreligge henvisning fra fastlege eller annen instans med henvisningsrett, og at denne må vurderes opp mot retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten.

Jeg tilbyr i hovedsak tre behandlingsformer:

- Individualterapi
- Parterapi
- Gruppeterapi/kurs

​​Jeg er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo og videreutdannet spesialist i klinisk psykologi med fordypning innen klinisk og terapeutisk arbeid med voksne.

Jeg har en såkalt eklektisk tilnærming til behandling. Dette innebærer at jeg legger opp til å jobbe terapeutisk på den måten jeg i samarbeid med klienten anser hensiktsmessig utfra personlighet, problemstilling, formål og tid tilgjengelig. Dette omfatter varianter av nyere kognitiv terapi, men óg mer psykodynamisk, humanisitisk og eksistensielt orientert terapi.

​Jeg har erfaring med individual-, par-, og gruppeterapeutisk arbeid, samt utredninger og vurderinger, fra spesialisthelsetjenesten/DPS, samt fra privat virksomhet og bedriftshelsetjeneste. Derfra har jeg også veilednings-, kurs- og undervisningserfaring.