Psykologspesialist Terje Jøraas
Avtalespesialist, Helse Sør-Øst